Asian Logistics birçok kuruluş için en önemli sorun olan tedarik zincirindeki ürün ve bilginin kontrolü ile lojistik gereksinimler için harcanan zaman ve finansal kaynak israfını ortadan kaldırarak, ISO 9001-2008 belgeli üstün

hizmet standartlarıyla müşterisine “sadece isteyin” diyebilecek bir yapıyı

oluşturmayı başarmıştır.

Bizim hizmetlerimiz ile birlikte, kalite standartlarına uygun bir şekilde taşınan

ürünlerin farklı sektörlerden müşterilerinin gereksinimleri doğrultusunda,

“inşaat malzemeleri, bitüm, mermer, çimento demir, altyapı malzemeleri”

gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik optimum çözümler sunmaktadır.

Malzeme tedariğine ek olarak altyapı projelerinin (içme suyu, kanalizasyon,

yağmur suyu,sulama ve enerji santralleri soğutma suyu hatları) boru ve mekanik

aksamlarının anahtar teslim uygulamasını da yapmaktadır. 

gallery/project-manager-holding-clipboard