Dünya çapında profesyonel kargo servisleri
gallery/cat_cargo

 Uluslararası Demiryolu taşımacılığı, firmalara ağır ve hacimli yüklerin taşınması noktasında çok yüksek maliyetlere katlanılmadan hizmet alınmasını sağlayan bir taşımacılık türüdür.
  Batı dünyasının temel taşıma modellerinden en önemlisi olan demiryolu taşımacılığı konusunda da Asian International Lojistik demiryolu taşımacığı firmaları'nın başında gelmekte ve natif taşımacılık hizmeti sunmaktadır.
 Demiryolu taşımacılığı, güvenilir olması, insana bağımlılığın ve dolayısıyla hata riskinin asgariye indirilmiş olması, rekabetçi maliyetler oluşturulabilmesi, güzergah üzerindeki avantajları ve çevre dostu bir çözüm oluşturması itibarıyla son dönemlerde artarak ilgi gören bir taşıma modelidir.

  Ulaşımda kara yollarının kötü hava koşullarında içine düştüğü durum göz önüne alındığında sadece belirli yüklerin değil, tüm yüklerin taşınması için demir yolları daha elverişli hâle gelmektedir.

gallery/road_and_railtransport

 Uluslararası Demir Yolu Taşımacılığı Diğer Taşıma Türlerine Göre Bazı Avantajlar Sunmaktadır:

  • Çevreye duyarlı bir taşımacılık türüdür
  • Diğer taşıma türlerine göre daha güvenlidir
  • Kara yolu trafik yükünü hafifletir
  • Genelde diğer taşıma natiflerinin aksine uzun dönem sabit fiyat garantisi vardır.
  • Uluslararası geçişlerde kara yolunda geçiş sınırlamaları bulunurken transit ülkelerin tercih ettiği bir taşıma türü olmasından dolayı geçiş üstünlüğü verilmektedir
  • Transit süreleri kara yoluna göre biraz daha fazla olmasına rağmen sefer süreleri sabit durumdadır
  • Ağır tonajlı ve havaleli yükler için en uygun taşıma türüdür.iriniz